Chữ Tâm trong thư pháp – Vũ Thụy Đăng Lan

45,000

Thư pháp chữ Hán vốn đã cổ độ tuyết sương mấy nghìn năm nay, định hình rồi, không nói nữa.

Thư pháp chữ Việt là những mầm xanh vừa nhú, đang còn phôi thai và mới mẻ, phải cần có thời gian chắt lọc, sự khổ hạnh tinh luyện cùng tư tưởng nghiêm túc, đúng đắn dẫn đọa thì may ra nó mới ra vóc, ra dáng được.

 

Hết hàng

Danh mục: Từ khóa: ,