Nghệ thuật họa chữ việt

8,000

Có thể nói, đây là loại hình văn hóa viết chữ hoàn toàn của người Việt Nam ở Sài Gòn trong “thú chơi chữ” vào đàu thế kỷ XX. Nhưng do hoàn cảnh đất nước bị chiến tranh, cộng với đời sống kinh tế khó khăn nên việc chơi chữ này có phần bị mai một.

Hết hàng

Mã: NTHCV Danh mục: