Sách: Nghệ Thuật Thư Pháp Việt Nam – Khát vọng trong tôi

180,000

Nếu như hiểu thư pháp là nghệ thuật viết chữ thì thư pháp luôn gắn liền với chữ viết. Mỗi cộng đồng có chữ viết riêng hoặc lấy chữ viết có sẵn cộng đồng khác làm chữ viết của của mình. Chúng ta đã từng có chữ viết trong thời kỳ tồn tại nền văn minh Khoa Đẩu – Chữ Khoa Đẩu. Sau này, khi chuyển sang nền văn minh Việt Nho cổ, chữ Khoa Đẩu đã được thay thế bằng chữ Việt Nho.

Nhìn lại lịch sử chữ viết ở Việt Nam – Chúng ta tự hào về điều gì?

Cho phép đặt hàng trước

Mã: KVTT Danh mục: Từ khóa: